Najbliższe spotkanie!

    Poniedziałek, godzina 20:00, harcówka przy ul. Jana Pawła II 26 (w piwnicy DS2)

Rozkaz marcowy

Poznań 07.03.2011r.

Rozkaz l2/2011

Druhny i Duhowie !

1. Wyjątki z rozkazu szefa Ruchu programowo-metodycznego ,,Akademicy”

Na wniosek kapituły Odznaki ,,Lider” odznaczam :

phm. Emilię Owoc HR

phm. Katarzynę Tymek HR

2.Przywracam pwd. Marcelego Ratajczaka na funkcję przewodniczącego HKA SKIPP

3. Na wniosek kapituły kręgu zamykam z wynikiem pozytywnym próbę na stopień Harcerza Rzeczypospolitej

pwd. Marcelemu Ratajczakowi

4. Zamykam z wynikiem negatywnym próbę członkowską

pwd. Maciejowi Łosińskiemu

5. Dziękuję za uczestnictwo na warsztatach akademickich :

Jakubowi Syroce, Krzysztofowi Skarupie, Pauli Ludwiczak, Jolancie Bączkiewicz, Katarzynie Dąbek, Magdalenie Jaworek, Dominice Kaszubowskiej, Marii i Michałowi Filipiakom , Grzegorzowi Witkowi, Wojciechowi Chrzanowi

Czuwaj!

pwd. Marceli Ratajczak HR

przewodniczący HKA SKIPP