Najbliższe spotkanie!

    Poniedziałek, godzina 20:00, harcówka przy ul. Jana Pawła II 26 (w piwnicy DS2)

Nowe zasady prób członkowskich HKA „SKIPP”

W wyniku dyskusji wewnątrz Kapituły Kręgu podjęliśmy decyzję o zmianie zasad przeprowadzania prób członkowskich w części dotyczącej zadań realizowanych w trakcie próby. Nowe zasady są bardzo zbliżone do obowiązujących w poprzedniej kadencji Kapituły. W próba członkowska składać powinna się z trzech zadań:
1. zadanie na rzecz HKA „SKIPP”
2. zadanie na rzecz własnego rozwoju
3. zadanie na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego

Zadanie dla SKIPP-u najlepiej uzgodnić wcześniej z odpowiednim członkiem Rady Kręgu (gdyż są różne dziwne rzeczy do zrobienia, a często nie ma się kto ich podjąć w ramach obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji). Nie wyklucza to oczywiście własnych, kreatywnych i wspaniałych pomysłów. Zadanie na rzecz własnego rozwoju dotyczy Waszych form zdobywania nowych umiejętności, wiedzy, zaangażowania w życie studenckie, lecz nieharcerskich. Sfera harcerska próby zawrzeć powinna się w zadaniu dla ZHP (oraz oczywiście dla SKIPP-u). Jako akademicy jesteśmy harcerzami (instruktorami), więc chcąc zostać członkiem kręgu harcerskiego musimy pamiętać o naszej Organizacji. Wokół działa mnóstwo środowisk, którym pomoc akademika bardzo się przyda, organizowanych jest wiele kursów i warsztatów, istnieje także wiele innych pól służby. Zadanie to nie musi być służbą na rzecz ZHP, lecz niewątpliwie przyniosłaby ona wiele dobrego Wam jak i HKA „SKIPP”.

Oprócz wykonania wymienionych wyżej zadań Kapituła przy zamykaniu próby członkowskiej bierze pod uwagę stopień zaangażowania probanta w życie Kręgu, uczestnictwo w imprezach kręgowych i akademickich itp. Pozostałe zasady nie ulegają zmianie, nadal obowiązują wytyczne zawarte na:
http://www.skipp.ayz.pl/forum/viewtopic.php?f=33&t=374
Przypominam o niebanalnej formie listu do Przewodniczącego o charakterze listu motywacyjnego – dlaczego chcecie zostać członkiem SKIPP-u. W razie wątpliwości Kapituła służy pomocą.

pwd. Kuba Syroka HO